15 januari, 2018

Kunst doorheen de jaren

Kunst is een creatieve uiting die reeds in de oudheid bestaan heeft. Zoals vele andere zaken die zoveel jaren hebben bestaan, heeft kunst ook een metamorfose meegemaakt voordat het als kunst geacht werd zoals we dat nu begrijpen in de samenleving. Lees mee.

Kunst als religieus doeleinde

In de beginjaren was kunst veelal beperkt tot het vormen van beelden voor religieuze doeleinden. Met name gebruiksvoorwerpen die dienden tot verering van religieuze entiteiten, zoals beelden van de Christus of de Maagd Maria. Maar ook gebruiksvoorwerpen die bestemd waren voor andere rituele doeleinden. Vanuit dit standpunt ontstond ook de bekende glaskunst die we terugzien in vele ramen van kerken, waaronder de katholieke.

Tijdens de reformatie periode kwam er echter een verandering in de exclusiviteit van kunst voor slechts religieuze doeleinden. Tijdens deze periode kwamen velen op tegen de Spaanse overheersing en daarmee ook de katholieke religie. Naar aanleiding hiervan werd kunst verder geindividualiseerd en werden kunstenaars meer als ambachtslieden geacht, vooral omdat in bepaalde gebieden religieuze beelden van katholieke aard verboden werden. Deze ontwikkeling zorgde er verder voor dat kunst nu dichterbij de normale man gebracht werd. Kunstenaars kregen steeds meer opdrachten van particuliere personen die een portret, wand- en/of plafondschilderij wensten.

Toen ook particulieren de kunst voor zichzelf begonnen te vergaren, was het doel van kunstenaars om de realiteit zo objectief mogelijk weer te geven. Echter kwam ook hier een verandering in naar gelang de kunst zich verder ontwikkelde. Er ontstond op den duur een klimaatsverandering binnen de kunstwereld, waarbij de focus niet langer gericht bleef op de objectieve weergave van voorwerpen en omstandigheden, maar nu steeds meer gericht werd op de subjectieve beleving van de kunstenaar als individu. Dit tijdperk wordt aangeduid als het Impressionisme. Deze naam is afgeleid van het woord impressie, dat duidt op de directe beleving van de kunstenaar op een bepaald moment.

Moderne kunst en impressionisme

Impressionisme wordt in vele gevallen aangeduid als de “vader” van de moderne kunst, omdat de impulsen van dit tijdperk geleid hebben tot het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de moderne kunst. Moderne kunst werd, zoals impressionistische kunst niet gelijk met open armen ontvangen. De stijl werd steeds abstracter en kunstenaars lieten steeds meer los van de beperkingen in de kunstuiting welke de realiteit vaak vaststelde. Kunstenaars gebruikten steeds vaker fellere en intensere kleuren. Het kunstwerk was compleet zodra de kunstenaar van mening was dat zijn beleving volledig werd vastgelegd. Neem alvast eens een kijkje op een van de interessante tentoonstellingen voor 2018.